Řešení situace, kdy chceme začít číslovat až od určité stránky:

V místě dokumentu, kde chceme začít číslovat, vybereme v menu: Vložit – Konec – Typy konců oddílu na další stránce.

Tím se dokument rozdělí na 2 oddíly.

Postavíme se kamkoliv do 2. oddílu (kde chceme číslovat stránky). Vybereme v menu: Vložit – Čísla stránek. Zvolíme Umístění dole (zápatí) vpravo. Volba Zobrazit číslo na 1. stránce zaškrtnutá.

Stiskneme tlačítko Formát, dole vybereme Číslování stránek Začít od a napíšeme, od kterého čísla má číslování začít. Potvrdíme OK a znovu OK.

První oddíl nemá očíslované stránky, druhý oddíl má stránky očíslované od čísla, které jsme zadali.